Gà Đồi Sinh Học Nhị Nguyễn

Được nhân nuôi từ gà ri rừng quý hiếm và là “Đặc Sản Quảng Bình” đến từ núi rừng tự nhiên. 

SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm chính

Trứng gà

20.000

Sản phẩm chính

Mẹt gà nướng

600.000

Mẹt đặc biệt

Gà luộc cái nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Mẹt gà luộc

600.000

Sản phẩm chính

Gà bó xôi

600.000

Sản phẩm chính

Gà luộc nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Gà nướng nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Gà tần Thảo mộc

699.000

Sản phẩm chính

Gà đóng gói

499.000

Sản phẩm chính

Gà thịt sống

480.000

Sản phẩm chính

Gà tần Thảo mộc

699.000

Sản phẩm chính

Gà nướng nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Gà bó xôi

600.000

Sản phẩm chính

Gà đóng gói

499.000

Sản phẩm chính

Mẹt gà nướng

600.000

Sản phẩm chính

Gà luộc nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Mẹt gà luộc

600.000

Sản phẩm chính

Gà thịt sống

480.000

Mẹt đặc biệt

Gà luộc cái nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Trứng gà

20.000

Sản phẩm chính

Gà tần Thảo mộc

699.000

Sản phẩm chính

Gà nướng nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Gà bó xôi

600.000

Sản phẩm chính

Gà đóng gói

499.000

Sản phẩm chính

Mẹt gà nướng

600.000

Sản phẩm chính

Gà luộc nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Mẹt gà luộc

600.000

Sản phẩm chính

Gà thịt sống

480.000

Mẹt đặc biệt

Gà luộc cái nguyên con

500.000

Sản phẩm chính

Trứng gà

20.000

TIN TỨC

ĐẠT CHUẨN VIETGAHP

KHÔNG CHẤT CẤM

KHÔNG CHẤT KHÁNG SINH

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN